PUSE

  griezt kažoku uz otru pusi 

  turn one's coat 

  no kuras puses (uz kuru pusi)vējš pūš 

  know how the wind blows [lies] 

  no visām pusēm 

  from every quarter 

  nostāties kāda pusē 

  take somebody's side; take the part
  of somebody 

  parādīt no labās puses 

  put up a good show 

  parādīt sevi no labās puses 

  give a good account of oneself 

  pārsviesties uz pretējo pusi 

  change sides 

  pieslieties kādai pusei 

  take sides [with somebody];
  take the part of somebody