REDZĒT

  ārpus kāda redzes lauka 

  beyond one's vision 

  ārpus redzes loka 

  out of sight 

  neesmu redzējis jūs veselu mūžību 

  I have not seen you for ages 

  netikt ieredzētam 

  be in somebody's bad [black] books 

  redzēt kādam cauri 

  see through somebody's game 

  redzēt kādu aizejam 

  see somebody's back 

  redzēt pavīdam 

  catch a glimpse of 

  tikt labi ieredzētam 

  be in somebody's good books 

  to mēs vēl redzēsim 

  we shall see what we shall see