ROKA

  ar roku aizsniedzams 

  stone's throw from, a 

  atplēstām rokām 

  with open arms 

  atraisīt rokas 

  give somebody more rope 

  balsošana paceļot rokas 

  show of hands 

  brīvas rokas 

  free hand 

  darboties roku rokā 

  join hands 

  darīt uz savu roku 

  play a lone hand 

  darīt uz ātru roku 

  give a lick and a promise 

  devīga roka 

  open hand 

  dzīvot no rokas mutē 

  live from hand to mouth 

  gūt virsroku 

  get the upper hand 

  ievingrināt roku 

  get one's hand in something 

  izlaist no rokām 

  leave go of something 

  izmēģināt roku 

  have a stab at something 

  kratīt kāda roku 

  pump somebody's hand 

  lauzīt rokas 

  wring one's hands 

  no kāda rokas 

  at somebody's hand 

  nonākt rokās 

  come to hand 

  ņemt grožus savās rokās 

  assume the reins of government 

  pa roku galam 

  after a manner 

  palikt ar tukšām rokām 

  find a mare's nest 

  pamēģināt, izmēģināt roku 

  have a whack (at) 

  pāriet citās rokās 

  change hands 

  pāriet kāda rokās 

  pass into somebody's hands 

  pelnīt iztiku paša rokām 

  live by one's hands 

  pielikt savu roku pie kā 

  set one's hand to something 

  roka roku mazgā 

  scratch my back and I'll scratch yours 

  rokas saistītas 

  one's hands are tied 

  roku rokā 

  hand in hand 

  roku veiklība 

  sleight of hand 

  saistīt kādam rokas un kājas 

  bind somebody hand and foot 

  sniegt kādam palīdzīgu roku 

  lend a hand to somebody 

  [pa]spiest (kādam) roku 

  shake hands with somebody 

  stingri turēt savās rokās 

  have by the ears 

  tas nav ar pliku roku ņemams 

  nobody's fool 

  turēt kādu stingri rokās 

  keep a tight rein on somebody 

  valdīt ar dzelžainu roku 

  rule with a rod of iron 

  viņam viss krīt no rokām laukā 

  his fingers are all thumbs