RUNA

  runas veiklība 

  gift of the gab 

  runāt (gvelzt) muļķības
  (blēņas, niekus) 

  talk through one's hat 

  runāt atklāti 

  talk turkey 

  runāt bez aplinkiem 

  not to mince one's words 

  runāt bez aplinkiem 

  not to mince matters 

  runāt lietišķi 

  talk turkey 

  runāt par jautājuma būtību 

  come to the point 

  runāt pēc būtības 

  keep to the point 

  runāt vaļsirdīgi 

  speak one's mind 

  runāt vienā laidā 

  talk nineteen to the dozen 

  runāt vienā runāšanā 

  talk nineteen to the dozen 

  tas, par ko runā visi 

  the talk of the town 

  tur vairs nav ko runāt 

  that's all there's to it