ŠAUBAS

    izkliedēt savas (vai kāda) šaubas 

    settle one's doubts 

    nav ne mazāko šaubu 

    there is not shadow of doubt