SEJA

  parādīt kāda īsto seju 

  call the bluff of somebody 

  pārvērsties sejā (nosarkt; nobālēt) 

  change colour 

  parādīt savu īsto seju 

  show one's true colours 

  saglabāt vienaldzīgu sejas izteiksmi 

  keep a straight face 

  sataisīt nopietnu seju 

  straighten one's face