SKATIENS

  iznīcināt kādu ar skatienu 

  wither somebody with a look 

  labi izskatīties savā vecumā 

  bear one's age well 

  labprāt skatīties glāzītē 

  be fond of one's glass 

  nenovērst skatienu 

  keep one's eyes glued (to);
  not to take one's eyes off 

  nodurt skatienu 

  cast down one's eyes 

  pamest ašu skatienu uz kādu 

  flash a glance at somebody 

  paskatīties, uzmest skatienu 

  give a glance (at) 

  raidīt niknus skatienus 

  look daggers 

  skatīties uz kādu no augšas 

  look down one's nose at somebody 

  slepus paskatīties uz 

  steal a glance at 

  uzmest skatienu 

  cast a look; flash one's eyes 

  uztvert daudzsološu skatienu 

  get the glad eye 

  uztvert kāda skatienu 

  meet somebody's eye