SMIEKLI

  pēc lieliem smiekliem nāk gaužas asaras 

  laugh on the other side of one's face [mouth]  

  sākt skaļi smieties 

  burst into laughter 

  smieties, vēderu turēdams 

  split one's side [with laughing] 

  vai plīst aiz smiekliem 

  burst one's sides