SPĒLE

  būt labam spēlētājam 

  play a good game 

  būt sliktam spēlētājam 

  play a poor game 

  likt visu uz spēles 

  bet one's shirt {on a horse} 

  spēlēt ar pārliecību par uzvaru 

  play a winning game 

  spēlēt bezcerīgu spēli 

  play a losing game 

  spēlēt divkosīgu spēli 

  play a double game