STĀVOKLIS

  apzināties stāvokļa nopietnību 

  wake up to a situation 

  atrasties sliktākā stāvoklī 

  have the wrong end of the stick

  bezizejas stāvoklī 

  at bay 

  būt grūtniecības stāvoklī 

  be white child 

  būt labā stāvoklī 

  be in condition 

  būt sliktā stāvoklī 

  be out of condition 

  grūtā stāvoklī 

  in Queer street 

  ieņemt ievērojamu stāvokli 

  be at the top of the ladder; swim at the top 

  kāds ir stāvoklis 

  how matters stand 

  labā stāvoklī 

  in good shape 

  nokļūt labvēlīgākā (labākā) stāvoklī 

  get to [the] windward (of) 

  novest bezizejas stāvoklī 

  bring to bay 

  pašreizējā stāvoklī 

  as it stands 

  pašreizējais stāvoklis 

  state of affairs [things] 

  sliktā stāvoklī 

  in bad shape 

  stāvoklis mainījies 

  the tables are turned 

  tīksmināšanās ar savu stāvokli 

  pride of place