SUNS

  apieties ar kādu kā ar pēdējo suni 

  treat somebody like dirt (a dog) 

  dzīvot kā sunim ar kaķi 

  lead a cat-and-dog life;

  agree like cats and ogs

  izlamāt kā suni 

  blow up sky-high 

  kā nopērts suns 

  hang-dog air (look) 

  suns sunim uz astes nekāps 

  dog doesn't eat dog 

  suns uz siena kaudzes 

  dog in the manger 

  suņa dzīve 

  dog's life 

  tikpat vajadzīgs kā sunim piektā kāja 

  welcome as a storm