TĀLĀK

  bez tālākām ceremonijām 

  without further ado 

  turēties tālāk no grēka 

  keep out of mischief 

  un tā tālāk, un tamlīdzīgi 

  what not