TICĪBA

  ar viltu iemantot kāda uzticību 

  worm oneself into somebody's confidence 

  iedragāt kāda ticību 

  shatter somebody's faith 

  ticēt uz vārda 

  take on faith 

  uzticēt kādam savus noslēpumus 

  take somebody into one's confidence 

  varat man ticēt 

  you may take it from me