TIESĪBAS

  pastāvēt uz savām tiesībām 

  claim one's right 

  paturēt sev tiesības 

  reserve the right 

  realizēt savas tiesības 

  exercise one's rights 

  tiesības iet (braukt) 

  the right of passage