UZMANĪBA

  pievērst kam īpašu uzmanību 

  make a point of something 

  pievērst uzmanību kādam (vai kam) 

  pay attention to somebody [something] 

  pievērst uzmanību kādam 

  pay regard to somebody 

  pievērst uzmanību 

  give an eye (to); take heed (of) 

  saistīt uzmanību 

  compel attention 

  vērst kāda uzmanību 

  call somebody's attention 

  veltīt uzmanību kādam (vai kam) 

  give one's attention to somebody (something) 

  veltīt uzmanību 

  give an eye (to)