VĀRDS

  aizlikt kādu [labu] vārdu par kādu 

  say a word for somebody 

  ar laipnu vārdu var daudz ko panākt 

  soft fire makes sweet malt 

  atzīt tikai vārdos 

  pay lip-service 

  burtiski turēties pie vārdiem 

  press the words 

  būt pazīstamam ar vārdu 

  go by the name [of] 

  būt saistītam ar doto vārdu 

  be bound in honour 

  citiem vārdiem sakot, tas ir 

  that is to say 

  dabūt vārdu 

  get the floor 

  dot goda vārdu nedarīt (neteikt) 

  be on one's honour not to do [say] something 

  dot vārdu 

  give the floor;give one's faith 

  goda vārds 

  honest to God 

  goda vārds! 

  upon my word! 

  ļaut izmantot savu vārdu 

  lend one's name to 

  iemest starpā kādu vārdu 

  get a word in edgeways 

  ķerties kādam pie vārdiem 

  fly at somebody's throat 

  kaisīt vārdus vējā 

  spend breath 

  kāri tvert katru vārdu 

  hang on somebody's lips 

  lauzt vārdu 

  break one's faith 

  lauzt doto vārdu 

  break one's word 

  ne plika vērdiņa (sarkana graša) vērts 

  not worth a bean 

  nebilst ne pušplēsta vārda 

  not to breathe a syllable 

  nelaist kādu pie vārda 

  jump down somebody's throat 

  neturēt vārdu 

  be worse than one's word 

  neturēt vārdu 

  go back on one's word 

  nu tu reiz pateici prātīgu vārdu! 

  now you are talking! 

  ņemt savus vārdus atpakaļ 

  swallow one's words 

  ņemt vārdu 

  take the floor 

  pārmīt kādu vārdu ar kādu 

  have a word with somebody 

  pazīt kādu vārda pēc 

  know somebody by name 

  pieminiet manus vārdus! 

  mark my words! 

  saskaņot vārdus ar darbiem 

  suit the action to the word 

  saukt lietas īstajā vārdā 

  call a spade a spade; call things by their proper names 

  [pa]teikt pēdējo vārdu 

  get the last word 

  [no]ticēt uz vārda 

  take on trust 

  ticēt kādam uz vārda 

  take somebody at his word 

  turēt kādu pie vārda 

  take somebody's word for it 

  turēt vārdu 

  be as good as one's world 

  uzticīgs savam [dotajam] vārdam 

  true to one's word 

  vārda tiešajā nozīmē 

  in the direct sense of the word 

  vārds vietā 

  word in season 

  vārdu rotaļa 

  play on words 

  vārdu sakot 

  cut a long story short 

  vārdu sakot 

  in a word 

  vārdu sakot 

  make a long story short 

  vārdu sakot 

  in round numbers 

  velti vārdus šķiest 

  waste [one's] breath 

  viņam te arī savs vārds sakāms 

  have a say in the matter