VECS

    nodzīvot līdz sirmam vecumam 

    make old bones 

    vandīt augšā vecus notikumus 

    rake up the past