VĒJŠ

  cīnīties ar vējdzirnavām 

  fight windmills 

  grozīties vējam līdzi 

  trim one's (the) sails to the wind 

  ķer nu vēju laukā 

  one may whistle for it 

  iet pret vēju 

  have the wind in one's face 

  kas vēju sēj, tas vētru pļaus 

  sow the wind [and reap the whirlwind] 

  raudzīties, no kuras puses vējš pūtīs 

  see how the cat jumps