VELNS

  aiztriekt kādu pie velna 

  send somebody to hell 

  dzīt velnu 

  act the goad 

  izdzīt velnu ar belcebulu 

  fight fire with fire 

  ne pats velns gudrs netiks 

  deuce to pay, the 

  pie velna! 

  dash it all! damn it all! 

  velna ducis 

  baker's dozen 

  velna zellis 

  little devil 

  velnišķīgi ātri 

  like blue murder 

  velns lai parauj neveiksminiekus! 

  the devil take the hindmost! 

  velns lai parauj! 

  for crying out loud! 

  velns parāvis! 

  damn it all!