VIETA

  apskatīt ievērojamākās vietas 

  see the sights (of) 

  būt uz vietas 

  be on the spot 

  iegūt pirmo vietu 

  take the bun 

  ierasties norunātā vietā 

  keep an appointment 

  neierasties norunātā vietā 

  break an appointment 

  pieķert kādu nozieguma vietā 

  take somebody red-handed; catch somebody
  with the goods 

  saglabāt kāda vietu (amatu) 

  keep a place warm for somebody