VILKS

  dabūt vilka pasi 

   get the sack 

  iedot kādam vilka pasi 

  give somebody the sack 

  izsalcis kā vilks 

  hungry as a hawk (hunter, wolf) 

  kā vilku piemin, tā vilks klāt! 

  talk of the devil and he is sure to appear 

  no vilka bēg, uz lāci krīt 

  out of the frying-pan into the fire 

  rīkoties tā, lai vilks būtu paēdis
  un kaza dzīva 

  eat one's cake and have it