VISS

  man no tā nebūt nav vieglāk 

  none the better for it 

  un tas ir viss 

  that's all there's to it 

  viņš bija viņai viss 

  all in all 

  visi bez izņēmuma 

  all and sundry 

  visi kā viens 

  all and sundry; to a man 

  visi līdz pēdējam [vīram] 

  to a man 

  visu laiku 

  all the time