avārijas akts  statement of accident 
brāķa akts  statement of defective products 
brāķēšanas akts  statement of rejection, statement of spoilage, fault detection report 
detaļu etalonēšanas akts  statement of standardizing 
divpusējs akts  bilateral statement 
izdevumu gatavības akts  statement of readiness of issues 
izslēgto instrumentu norakstīšanas akts  statement of write - off 
izšķērdēšanas akts  statement of squander 
iztrūkuma akts  statement of deficit 
līgumakts  statement of agreement 
materiāla izsniegšanas akts  statement of deliverance of materials 
materiāla norakstīšanas akts  statement of write - off of materials 
materiāla pieņemšanas akts  statement of receiving of material 
nodošanas un pieņemšanas akts  statement of deliverance and acceptance 
objekta defektu akts  statement of defects of installation 
pārbaudes akts  certificate ofinspection, test report 
vienpusējs akts  unilateral act