sastādītāja amats  post of compiler 
stāšanās amatā  taking office