darba algas aprēķināšana  calculation of salaries 
pensijas aprēķināšana  calculation of pension