disciplinārā atbildība  disciplinary liability 
mantiskā atbildība  property liability 
pušu atbildība  responsibility of partie