daļēja atjaunošana  partial reconstruction (rehabilitation) 
pilnīga atjaunošana  complete reconstruction (rehabilitation)