zaudējumu atlīdzināšana  recompensation of loss, compensation for damages, reimbursement for damages