dzīvojamās platības atņemšana  confiscation of floor space