amortizācijas atskaitījumi  depreciation charges 
atskaitījumi no peļņas  deduction from profit