ikgadējais atvaļinājums  annual vacation 
ikgadējais papildatvaļinājums  annual extra vacation 
īslaicīgs atvaļinājums  short-term leave 
papildatvaļinājums  extra vacation, extra leave