atzīme par norakstīšanu no konta  note on writing off account  
atzīme par pievienotu pielikumu  note on adding increase 
atzīme par samaksu  note on a settled account 
dienesta atzīme  service note 
dokumenta saņemšanas atzīme  note on receiving a document