aizmaksas cena  forehand price 
iepirkuma cena  purchase price,procurement price 
līgumcena  contract price 
limita cena  limited price 
nepamatota cenas paaugstināšana  unfounded price increase 
pakalpojumu cena  price for services, price of services 
produkcijas izstrādes līgumcena  contract price of production output 
salīdzināmā cena  comparable price 
uzskaites cena  stock price 
cenas zīmīte  price label 
preces cenas zīmīte  label of article