aizpildīšanas datums  filling up date 
parāda rašanās datums  date of occurrence of debt 
rēķina izrakstīšanas datums  date of the bill 
saņemšanas datums  date of receipt