budžetfinansēšana  budget financing 
kapitālieguldījumu finansēšana  financing of capital investments 
mērķfinansēšana  objective financing 
papildfinansēšana,  additional financing