darba algas fonds  salary fund 
darba samaksas fonds  fund for work payment  
kopfonds  total fund 
materiālās stimulēšanas fonds  fund of material stimulation 
prēmiju fonds  bonus fund 
resoru dzīvokļu fonds  living space fund  
speciālais fonds  specialized fund 
Valsts arhīva fonds  fund of State Archives 
vienotais darba algas fonds  united salary fund 
vienotais fonds  united fund 
fondu specificēšana  specification of funds