agregātu noslodzes grafiks  unit load schedule 
atvaļinājumu grafiks  vacation schedule 
darba laika grafiks  working hour schedule 
dežūru grafiks  schedule of duties 
izstrādājumu izmēģinājumu grafiks  schedule of experimental products 
komplektēšanas grafiks  schedule of completing 
produkcijas izlaides grafiks  schedule of production output 
slīdošais grafiks  moving schedule