skartā iedzīvotāju grupa  infected group of inhabitants