atmaksāšanās ilgums  term of paying off 
nomas ilgums  term of lease 
pagaidu darbnespējas ilgums  term of temporary disability