īpašuma inventarizēšana  property stock-taking 
īpašuma saglabāšana  property preservation