apgrozības izmaksas  expenses of circulation 
brāķa labošanas izmaksas  defect correcting expenses 
brāķa novēršanas izmaksas  expenses on the elimination of defects 
cehu izmaksas  shop expenses 
darbu izmaksas  work expenses 
īres izmaksas  rent expenses 
izmaksas darba samaksai naudā  expenses for work payment in cash 
labiekārtošanas izmaksas  expenses for organizing public services and facilities 
materiālās un naudas izmaksas  material and cash expenses 
mērķizmaksas  target costs, target expenses, purposed expenses 
nepabeigtās ražošanas izmaksas  expenses of incomplete production 
pārstrādes izmaksas  processing expenses 
pieskaitāmās izmaksas  added expenses, overhead expenses 
ražošanas vispārējās izmaksas  general production costs 
remonta izmaksas  repair costs, repair expenses, spending on house maintenance and repairs, maintenance costs 
turpmāko periodu izmaksas  expenses in subsequent period 
uzturēšanas izmaksas  maintenance expenses