kārtnīgie izmēri  regular dimensions 
nekārtnīgie izmēri  irregular dimensions