darba pirmstermiņa izpilde  pre-term completion of work 
darbspēju atjaunošanas ieteikumu izpilde  realization of recommendations about restoring the capacity for work 
līguma izpilde  completion of contract obligations (commitments) 
neatliekama izpilde  immediate execution 
nepietiekama saistību izpilde  inconsistent performance of one's duties 
pasūtījuma izpilde  execution of order 
izpildes stāvoklis  state of execution