produkcijas izstrāde  output of production 
tehnikas izstrāde  output of equipment, output of machinery 
vidējā izstrāde  average output 
izstrādes mērķis  purpose of output