norēķinu kārtība  account order 
pārbaudes kārtība  control process 
pieņemšanas kārtība  engagement order, engagement procedure, acceptance procedure