darba komandējums  business trip 
dienesta komandējums  business trip 
komandējuma apliecība  credentials, travelling papers 
mācību komandējums  study tour 
radošais komandējums  creative tour 
zinātniskais komandējums  research tour, study tour