aprēķinātās darba algas kopsavilkums  resume on payment settling