anomālie krājumi  irregular reserves 
kopkrājumi  common reserves 
materiālie krājumi  material reserves 
neizmantojamie krājumi  unusable reserves 
nodrošinājuma krājumi  guarantee reserves 
ražošanas līdzekļu krājumi  reserves of production means 
sezonas krājumi  seasonal reserves 
transporta krājumi  transport reserves 
virsnormatīvie krājumi  supernormative reserves