atšifrējuma lapa  deciphering list 
darba nespējas lapa  sicklist 
ieliekamā lapa  insertion list 
iesaiņojuma pavadlapa  packaging cover list 
kadru uzskaites personas lapa  list of personnel accounting 
reģistrācijas lapa  registration list 
saraksta titullapa  title-page of a list 
veidlapa  form