atdalītie līdzekļi  separate funds 
iegūtie līdzekļi  received funds 
neražošanas pamatlīdzekļi  basic funds of non-production 
pieņemtie līdzekļi  accepted funds 
ražošanas pamatlīdzekļi  fixed assets